XVII

rozdział

Nie jesteś potworem... ja nim jestem